Analytisch

Zoekt u een kritische partner met een analytisch vermogen?

In onze optiek is analytisch vermogen nauw verwant aan kritisch denken. We nemen niets als vanzelfsprekend aan, we vragen door met de w- en h-vragen totdat we de kern van de uitdaging of het probleem te pakken hebben. Daarbij onderscheiden wij verschillende relevante aspecten en deelproblemen van een probleem, herleiden oorzaak-gevolg situaties en leggen verbanden tussen de gevonden gegevens om uiteindelijk te komen tot adequaat organisatieadvies en passende organisatieverandering.

Wij houden u en uw organisatie de spreekwoordelijke spiegel voor, zorgen voor een objectieve, kritische en een frisse kijk op zaken zonder hierbij hinder te hebben van historische aspecten. Als wij feedback geven, doen wij dat uiteraard met respect voor mens en organisatie maar met onderscheidend vermogen en resultaatverbetering voor ogen.

 

Eerlijke feedback nodig?

Maak snel een vrij-blijvende afspraak voor een kritische analyse van uw organisatie.