Business Coaching

Business Coaching focust zich op het helpen realiseren van gestelde doelen. Dat kunnen zowel persoonlijke- als groepsdoelen zijn. Veranderende omstandigheden in markten nopen organiaties vaak tot heroverweging. Anders kijken, anders luisteren en anders denken. Mensen helpen om los te komen van wat was en nieuwsgierig worden naar wat voor je ligt. Bureau Klantzicht heeft veel ervaring met deze vorm van professionele begeleiding. De personal coach of business coach functioneert als gelijkwaardige partner van de coachee ondersteunt hem of haar bij het behalen van zelfgekozen doelen. Het kan gaan om de zakelijke en professionele ontwikkeling van uzelf of van uw medewerkers. Personal coaching van Bureau Klantzicht is inspirerend, grensverleggend én vertrouwd. Geeft rust én richting. Creëert heldere doelstellingen en geeft u de tools om succesvol doelstellingen te (blijven) realiseren.

 

5 Coachingsvormen

Management Coaching coaching voor leiders en leidinggevenden. Lees meer

Sales Coaching verbetert commerciële vaardigheden én resultaat. Lees meer

Team Coaching haalt het beste naar boven in afdelingen en teams. Lees meer

Performance Coaching richt zich op resultaat- en prestatiegericht gedrag. Lees meer

Competentie Coaching ontwikkelt kennis, vaardigheden, persoonlijkheid en gedrag. Lees meer

 

T-GROW coachingmodel

Bureau Klantzicht coaching trajecten worden uitgevoerd aan de hand een gestructureerd en concreet ontwikkelplan op basis van het T-GROW coaching model. T-GROW staat voor: Topic, Goal, Reality, Options en Will (Wrap-up). Oftewel: onderwerp, doelstelling, realiteit, opties én acties voor de volgende bijeenkomst. Opbouwend vanaf de eerste sessie. Samen met u bepalen wij graag welke vorm van coaching het beste aansluit uw situatie. Coaching is immers very personal business.