Mensgerichtheid

Opdrachtgevers schakelen ons in wanneer binnen de eigen organisatie de kennis of capaciteit ontbreekt om een nieuwe commerciële koers in te slaan. Daar waar koerswijzigingen doorgevoerd (moeten) worden ontstaat vaak bewust of onbewust weerstand. Acceptatie van het nut en de noodzaak tot omdenken én doen is cruciaal. Wij realiseren ons dat terdege. Onze stappen bestaan daarom uit: kennismaking, uitleggen en informeren, gewenning, acceptatie, waardering tonen, enthousiasmeren, bedanken én SAMEN genieten van successen. Vooruitgang boeken door mensgerichtheid.

 

Teambuilding

Teambuilding ontstaat van binnenuit bij mensen. Het draait immers om oprechte betrokkenheid. Wij hebben met elkaar tientallen jaren leidinggevende ervaring en daarom vermijden wij het woord ‘veranderen’ bewust. Immers: veranderen bestaat uit de woorden ‘ver + anderen’. Bureau Klantzicht maakt het leuker en beter. Klanten gaan u aardiger vinden.

Bureau Klantzicht streeft niet het veranderingsproces na, maar het verbeteringsproces. Daarmee borgen wij het resultaat in uw organisatie. Wij bouwen daarmee een duurzaam fundament voor groei. Een bodem waarop diep gevoeld teamwork uw organisatie verder laat groeien.