verhuur 1200x400

Verhuurbranche vs. verkoop: andere dynamiek

Een een bedrijf in de verhuurbranche kent een volstrekt andere dynamiek dan een bedrijf dat producten of diensten verkoopt. De definitie huurovereenkomst volgend het Nederlands Burgerlijk Wetboek (art. 7:201 B.W.): “Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie.” Na het einde van de huurtransactie gaat het verhuurde goed terug naar de verhuurder. Bij koop wordt het goed juridisch eigendom van de kopende partij. Voor de bedrijfsvoering betekent dat voor een verhuurorganisatie ook een andere inrichting dan voor een verkooporganisatie, ander procesmanagement. Dat geldt ook voor de marktbewerking.

 

Key Accountmanagement noodzakelijk

Het huurproces verloopt vaak grillig: een apparaat gaat plotseling kapot, de klant moet direct een oplossing hebben. Snelheid van handelen is essentieel. Dat heeft invloed op de bedrijfsvoering: marketing moet ervoor zorgen dat de klant uw organisatie snel en eenvoudig vindt, uw salesorganisatie moet vervolgens de aanvraag snel en goed weten te converteren en operations moet daarna snel het juiste product beschikbaar hebben c.q. uitleveren en/of monteren. Wij noemen dit relevante klantwaarde creëren in het reactieve verkoopproces: Sales reageert op binnenkomende aanvragen. Bureau Klantzicht kent de factoren die binnen verhuurproces belangrijk zijn: bezettingsgraad, beschikbaarheid, reactiesnelheid, etc. en hebben ervaring met procesoptimalisatie in het reactieve verhuurproces. Daarnaast hebben wij ook de expertise in huis om uw salesorganisatie proactief de markt c.q. distributiekanalen te laten bewerken waarmee u uw commercieel resultaat en marktaandeel kunt vergroten.