Disclaimer

Alle informatie (inclusief, maar niet beperkt tot; tekst, beelden, afbeeldingen, links en andere materialen) op de website is beschikbaar zoals zij is en zoals zij beschikbaar is. Bureau Klantzicht, partners en leveranciers sluiten hierbij uitdrukkelijk uit; alle verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, waaronder garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of aan de werking van deze website, de inhoud of gebruiker inhoud, voor zover dat wettelijk is toegestaan. Noch Bureau Klantzicht, noch haar partners en leveranciers geven garanties of verklaringen dat de website aan uw vereisten voldoet; de website ononderbroken, tijdig, veilig, of vrij van fouten is; of het resultaat dat kan worden verkregen uit het gebruik van de website (met inbegrip van alle informatie en het materiaal op deze website) juist, volledig, nauwkeurig, betrouwbaar is, of anderszins aan uw eisen voldoet.

 

Security

Bureau Klantzicht en haar partners en leveranciers zijn niet aansprakelijk voor onderbrekingen of het wegvallen van het Internet, netwerk of “hosting services” en garanderen niet dat de website of de diensten die deze beschikbaar stellen of elektronische communicatie verzonden door Bureau Klantzicht vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen. Het downloaden of anderszins verkrijgen van materiaal door het gebruik van deze website gebeurt op uw eigen discretie en risico. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens die mogelijke voortvloeien uit het downloaden van dergelijke materialen.