BiboAluGuardBiboAluGuard2

Safety

Volgens recente publicatie van de Rijksoverheid vinden in Nederland jaarlijks 220.000 arbeidsongevallen plaats die zo ernstig zijn, dat werknemers moeten verzuimen, blijvend letsel oplopen of overlijden. De meeste ongevallen zijn het gevolg van vallen van hoogte (32%), werken met machines (25%) en vallende objecten (13%). De werkgever moet technische en organisatorische maatregelen nemen om ongevallen te voorkomen. Hij moet ook voorlichting en instructie geven over veilige werkwijzen en arbeidsmiddelen: gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). De werkgever moet niet alleen veilige arbeidsmiddelen ter beschikking stellen, maar ook toezicht houden op het juiste gebruik daarvan. Hij is ook verantwoordelijke voor een veilige inrichting van de werkvloer. Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) beschrijft de risico’s voor de veiligheid en gezondheid op de werkplek. Ook staat hierin welke maatregelen een werkgever neemt om deze risico’s te verminderen. Elke werkgever is verplicht een RI&E op te stellen en maakt daarmee aantoonbaar wat hij aan safety doet, voor zijn medewerkers, relaties en voor de Arbeidsinspectie die onderzoekt pleegt naar ongevallen op de werkplek.

 

Veiligheid knowhow

Wij hebben brede ervaring op het vlak van business development in de safety markt. Zowel veiligheidstechnisch als op het gebied van marketing en sales. Op het technisch vlak onder andere NEN-EN 13374, NEN-EN 14223/3, Arbo Beleidsregel 3.16, het opstellen en beoordelen van RI&E’s, het installeren van veiligheidsmiddelen, inspecties en het geven van product- en gebruiksinstructies. Naast de technische aspecten hebben wij in de safety markt propositieontwikkeling, doelgroepcommunicatie, assortiment-ontwikkeling, online en offline marketing, sales en projectmanagement mogen uitvoeren. Wij zijn bekend met de krachtenvelden en instanties in de veiligheidssector (Arbeidsinspectie, Aboma, NEN, SATRA, DEKRA) en met de spelers in de bouwkolom: architecten, aannemers, dakdekkers, brancheorganisaties, woningbouwcorporaties en vve’s.

 

Veilige ondersteuning nodig?

Heeft u behoefte aan een kritische sparringpartner of aan interim management die u ondersteunt bij de uitvoer van commerciële projecten? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.