T-GROW

T-GROW Coaching Model

Om ervoor te zorgen dat er tijdens een coachingstraject progressie wordt geboekt, is het essentieel planmatig en gestructureerd te werk te gaan. Er bestaan verschillende coaching modellen, Bureau Klantzicht voor al haar Business Coaching trajecten gebruik van het T-GROW-model van John Whitmore. Het T-GROW is een beproefd model om structuur aan te brengen in coachingsgesprekken én in het coachingstraject. T-GROW staat voor Topic, Goal, Reality, Options, Wrap-up (Way Forward) In het Nederlands: thema/onderwerp, doel, realiteit, opties en actieplan. De kracht van het T-GROW model zit in het doorlopen van een aantal overzichtelijke stappen die leiden tot een duidelijk eindresultaat. De gecoachte verheldert actief zijn probleem, bedenkt zelf oplossingen en verandert daardoor met positieve energie. Het is vergelijkbaar met het plannen van een reis. Het einddoel wordt bepaald evenals het vertrekpunt. Daarmee worden de route en alle mogelijke tussenstations zichtbaar. Hieronder is een indicatieve T-GROW route weergegeven.

Topic

In de eerste fase bepaalt de coach samen met de gecoachte het onderwerp voor het aanstaande coachingstraject. Het onderwerp kan alles zijn, bijvoorbeeld het beter geven van feedback aan medewerkers, het ontwikkelen van competenties van medewerker of van de gecoachte zelf en draagvlak creëren,

Grow

Vervolgens wordt de doelen gezamenlijk voor de korte én lange termijn vastgesteld. Uiteraard gebeurt dat SMART: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Om de doelen van de coachee helder te krijgen, kan de coach de volgende vragen stellen:

 • Wat is belangrijk voor jou op het vlak van het gekozen onderwerp?
 • Wat is daar belangrijk aan voor jou?
 • Wat wil je bereiken op het vlak van het gekozen thema?
 • Hoe weet je dat je dat doel bereikt hebt?
 • Hoe weet je dat het probleem is opgelost?

Reality

De coach verkent samen met de gecoachte de actuele situatie. Het gaat er in deze fase om het gespreksthema te doorgronden en aan te scherpen. De coach zal de gecoachte te stimuleren tot zelfevaluatie en tot analyse van concrete voorbeelden. Het is in deze fase belangrijk dat de rode draad wordt vastgehouden. Om de actuele situatie te onderzoeken, kunnen de volgende vragen worden gesteld:

 • Wat gebeurt er nu?
 • Wat, wanneer, wie, hoe vaak?
 • Wat is het resultaat daarvan?
 • Waarom is het ingebrachte onderwerp een probleem?
 • Wat zijn concrete voorbeelden?
 • Wat ging er tot nu toe mis?
 • Hoe vind je het om te falen?
 • Wat ging er goed?
 • Is het altijd een probleem of zijn er situaties waarin het goed of beter ging?
 • Wat zijn belangrijke factoren?
 • Wat heb je al ondernomen om het probleem op te lossen?

Options

In deze fase worden ideeën gegenereerd die een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van het probleem van de gecoachte. De kunst is een creatief denkproces op gang te brengen en vrijuit te brainstormen. De volgende vragen kunnen worden gesteld om het creatieve proces in gang te houden:

 • Wat zou je kunnen doen?
 • Wat zijn mogelijke alternatieven?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van de opties (voor jezelf, anderen en context?)
 • Wat zou je doen als niets je tegenhield?

Wrap-up (way forward)

De laatste stap van het T-GROW-model is het maken van een actieplan waarin de gecoachte beschrijft welke keuzes hij maakt en wat hij gaat doen binnen welk tijdsbestek. De volgende vragen kunnen helpen bij het opstellen van het actieplan:

 • Wat kun je doen om je doel te bereiken, en wanneer?
 • Welke van de genoemde ideeën ga je uitvoeren?
 • Wat zijn de succescriteria?
 • Wat is de eerste concrete stap die je nu kunt zetten?
 • Wat zijn de vervolgstappen?
 • Wat zijn eventuele belemmeringen?
 • Hoe kun je daarop anticiperen?
 • Hoe gemotiveerd ben je om deze optie uit te voeren?
 • Wat heb je nodig om nog gemotiveerder te zijn?
 • Wat heb je nodig om je ideeën in de praktijk te brengen?
 • Hoe kan ik of je omgeving je daarbij helpen?
 • Zal je met dit actieplan je doel bereiken?

 

Voor wie

Het T-GROW coaching model van John Whitmore is de basis van alle Business Coaching vormen van Bureau Klantzicht en wordt in alle coachingstrajecten gebruikt. Business Coaching is voor iedereen die wil werken aan zijn of haar persoonlijke ontwikkeling in een zakelijke omgeving.