IM Groepfoto Informeel

Driehoek Marketing, Sales & Service Management

Bureau Klantzicht is een ervaren professioneel bureau dat actief is in de driehoek Marketing, Sales en Service Management. Een adviesbureau voor Interim Management, Organisatieadvies en Business Coaching. Samen met u zorgen wij dat uw organisatie blijvend beter gaat presteren. Onze impact is vrij-blijvend. Opdrachten worden soms door één consultant uitgevoerd, maar indien nodig in teamverband. Dat biedt voor de klant meer direct inzetbare competenties, visies en ervaringen. Afhankelijk van de noodzakelijke interim management competentie op een specifiek moment zal een interim manager of business coach worden ingeschakeld, waardoor kosten beheersbaar blijven en tegelijkertijd het optimale resultaat voor uw organisatie bereikt. Deze inzet wordt bepaald door de fase van het project en de benodigde competenties op dat moment.

 

Interim manager is actueel geschoold

Een aantal consultants is als docent verbonden aan de Deeltijd Academie Avans Hogeschool. In deze hoedanigheid is er een permanente actualiteit met betrekking tot de marketing & communicatie kennis. Tevens geven de door studenten vervaardigde afstudeerscripties actueel kennisinzicht in een grote verscheidenheid aan organisaties en branches. Een van de consultants heeft een bedrijfskundige achtergrond waarmee opdrachten in een samenhangend bedrijfskundig kader kunnen worden uitgevoerd.

 

Bureau Klantzicht zorgt voor blijvende verbetering

Binnen ons bureau werken wij samen aan opdrachten. Kennis én ervaring delen. Samen méér zien én horen. Zo werken wij ook samen met opdrachtgevers. Wij delen kennis met u en uw medewerkers. Zo dragen wij bij aan blijvende groei en versterken én verbeteren wij uw organisatie. Kernwoorden: teamwork, motiverend en inspirerend, betrokken en daadkrachtig plus kernachtig communiceren. Zo ontstaan nieuwe inzichten, kennis en kunde en daadkracht. Het gaat immers niet om het veranderen (ver + anderen) maar om verbeteren.