Klantgericht verandermanagement

De wereld verandert in een hoog tempo. Onder andere door nieuwe klantwensen en klantcontacten (internet/social media), hogere verwachtingen aan klantenservice en relevante klantwaarde, nieuwe producten/diensten, fusies en overnames, outsourcing, nieuwe wet- en regelgeving en nieuwe technologie. Het vergt ‘continuous improvement’ van mens en organisatie. Het is essentieel dat de organisatie en de medewerkers het juiste doen en blijven doen. Met de juiste informatie, op het juiste moment, met de gewenste kwaliteit en tegen acceptabele kosten. Er zijn verschillende bewezen management of change modellen en -methodes die richting en ondersteuning bieden in verander- en verbetertrajecten zoals: Kaizen Methode, Lean Six Sigma, Kotter’s 8 Stappen, Prince2. Afhankelijk van urgentie en organisatiecontext worden change management modellen gekozen op basis van hun eigen specifieke kenmerken.

 

Veranderen is mensenwerk

Veranderkunde modellen of methodes: werk blijft mensenwerk, veranderen dus ook. Verandering is niet altijd even makkelijk en niet makkelijk voor iedereen. Wij begrijpen dat. Daarom is de eerste stap van organisatieverandering een open gesprek met alle deelnemers. Om echt contact te maken met de mens achter zijn of haar rol in de organisatie. Wat zijn de persoonlijkheden, drijfveren, talenten en angsten. Vandaar uit gaan we veranderen, snel of iets langzamer. Afhankelijk van de urgentie.

 

Resultaat- en mensgericht veranderen

De kern van een goed ingericht changemanagement volgens Bureau Klantzicht: maak goede afspraken en betrek tijdig de juiste mensen erbij. Allemaal! Zorg dat betrokkenen zijn uitgerust met de juiste kennis en vaardigheden of zorg dat ze die krijgen. Ons interim management zorgt voor een veilige omgeving voor het feedback geven en het feedback ontvangen. Succesvol veranderen is vooral de goede dingen afspreken en de dingen goed afspreken.

 

Daad bij het woord

Zullen wij een afspraak met u maken?