Onze attitude

Als management consultant en interim manager begrijpen wij onze positie ten opzichte van u als opdrachtgever en gaan als zodanig om met uw organisatie, uw medewerkers en met de klanten en relaties van uw organisatie. Ons interim management communiceert transparant en direct waarbij wij ons te allen tijde bewust zijn van en rekening houden met eventuele interne en externe gevoeligheden c.q. krachtenvelden. Vanaf het begin van onze opdracht zullen we uw medewerkers gerust stellen zodat zij onze externe ondersteuning niet als bedreigend ervaren. Onze tijdelijke aanwezigheid zorgt er juist voor om hen c.q. de organisatie te helpen beter te presteren.

 

Integer en betrouwbaar

Wij handelen in uw opdracht en zullen vooraf nooit bewust zonder overleg onwenselijke besluiten nemen of activiteiten ontwikkelen die buiten de scope van de opdracht vallen. Bureau Klantzicht is gepassioneerd en straalt positivisme uit. Wij zijn betrouwbaar, integer en onbevooroordeeld. Wij gaan voor de lange termijn relatie met klanten. Ongeacht de duur van de opdracht.