Ondernemingsplan als springplank

Een ondernemingsplan (businessplan) is een plan voor het starten, continueren, uitbouwen of overnemen van een onderneming. Ook voor bestaande ondernemingen is het gebruikelijk om een ondernemingsplan te maken en bij te houden. Een dergelijk plan vergroot de levensvatbaarheid van een onderneming. Een goed ondernemingsplan vergroot ook het vertrouwen van andere partijen, zoals financiers, leveranciers of verzekeraars. Het is onontbeerlijk bij een kredietaanvraag bij een bank. Idealiter wordt het plan, op basis van nieuwe informatie en inzichten, weer up to date gemaak en dient als springplank voor de volgende periode.

 

Business roadmap

Het vervaardigen van business plannen is een vakgebied waarbij een ondernemer vaak de nodige steun kan gebruiken. In een businessplan komen nogal wat zaken aan de orde. Van het bepalen van de visie, missie, klantwaarde tot externe en interne analyses, concurrentie analyses en strategie bepaling. Een business plan geeft antwoorden, maakt keuzes en geeft richting aan de te volgen strategie Een stappenplan (roadmap), dat doelen beschrijft en aangeeft hoe je deze kunt bereiken.

 

Brede en actuele kennis

Bureau Klantzicht ondersteunt u op practische wijze in uw business planning proces. Onze consultants zijn bedreven in het maken van businessplannen en kunnen putten uit kennis en ervaring dat is opgedaan in een grote verscheidenheid aan organisaties en branches. Door recente en doorlopende scholing in bedrijfskundige disciplines zijn de adviseurs in staat om gebruik te maken van actuele kennis en om samenhang te realiseren in de ondernemingsplannen.