bouwsector 1200x400bouwsector

Van aanbod- naar vraaggerichte markt

Bouwend Nederland: “De bouwsector maakt de komende jaren een versnelde ontwikkeling door van een traditioneel aanbodgestuurde naar een vraaggerichte markt. Opdrachtgevers en eindgebruikers krijgen een steeds belangrijkere stem in de bouwproductie. Die trend is al langer gaande, maar komt door de economische crisis in een stroomversnelling. Dit betekent dat de bouw ernst moet maken met de vernieuwingsslag naar meer innovatie, klantgerichtheid, ondernemerschap en ketensamenwerking.”

 

Verdienmodel: relevante klantwaarde

Bouwconcepten dienen beter aan te sluiten op de klantvraag, er zal blijvend geïnvesteerd moeten worden in een directe relatie met klant en omgeving en in het kader van imago dient de bedrijfsvoering op het gebied van planning, prijs en kwaliteit van projecten nog transparanter te worden. Er treedt ook een verschuiving op naar personeel dat opgeleid is voor het managen van bouwprocessen waardoor blijvende investering in onderwijs en opleiding nodig is om de juiste mensen op de juiste plaatsen te krijgen. Om de klantvraag tegemoet te komen en totaalconcepten te kunnen aanbieden, zullen bouwbedrijven in toenemende mate moeten samenwerken. Alle relevante stakeholders in de bouwkolom: architecten, vastgoedbeheerders, gebouwbeheer, woningbouwcorporaties, verenigingen van eigenaars (VVE’s), aannemers, bouwbedrijven, installateurs en facility management zullen een nieuwe brand identity en business development c.q. b2b marketing prioriteit moeten geven.

 

Klantgerichtheid verbeteren

Bureau Klantzicht kent de krachtenvelden in de bouwsector en heeft onder meer ervaring met NEN EN 13374, 14223/3, Arbo Beleidsregel 3.16, MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP), Building Information Model (BIM), Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), Sarbanes-Oxley (SOX: Amerikaanse antifraude wet). Binnen (en buiten) de bouw hebben wij ruime ervaring als het gaat om propositie- en klantwaarde ontwikkeling, klantgericht werken, klanttevredenheid en het ontwikkelen van een klantgerichte service organisatie. Wij gaan graag vrijblijvend met u in gesprek.