recruitment 1200x400

Recruitment HR trends en verwachtingen

Het internationale onderzoek van Linkedin Talent Solutions, waarbij 182 invloedrijke recruiters in Nederland zijn geïnterviewd, geeft op hoofdlijnen drie trends en verwachtingen aan:

  • Branche overview: Recruiting budgetten en volumes stagneren niet langer maar stijgen voor het eerst in 3 jaar.
  • Sourcen: Sociale professionele netwerken worden in Nederland de belangrijkste bron voor het werven van hoogopgeleid talent, met een groei van ruim 200% over de afgelopen 4 jaar.
  • Verwachte trends: Het matchen van kandidaten en vacatures gaat steeds sterker op marketing lijken.

 

HR Marketing of Marketing HR?

Werkgeversmerk, personeelsverloop en de vraag naar talent zijn de belangrijkste wervingsuitdagingen in Nederland en internationaal. Nederlandse en internationale recruiters denken hetzelfde over de toekomst. Ze verwachten dat sociale professionele netwerken en beter ‘matchen’ van kandidaten en functies over 5 tot 10 jaar de norm zal zijn. Kijken naar de snelle ontwikkelingen van de afgelopen 4 jaar, zal het wellicht zelfs sneller gaan dan gedacht. Recruitment HR en marketing zullen meer dan ooit goed op elkaar afgestemd moeten zijn.

 

Recruitment HR op elkaar afgestemd?

Is uw werkgeversmerk aantrekkelijk genoeg om nieuwe medewerkers aan te trekken en zijn uw HR organisatie en Marketing organisatie op elkaar afgestemd? Op basis van onze marketing en recruitment-ervaring kunnen wij u over deze vraagstukken adviseren.