juiste spoor
op het
FOCUS
resultaat
werken naar
FOCUS

 

Resultaatgericht werken

U bent eigenaar of manager van uw bedrijf of afdeling maar mist dat laatste stukje resultaatgericht werken in de organisatie waardoor er kansen worden gemist. Performance Coachen biedt de oplossing door zich te richten op het resultaatgericht gedrag van uw medewerkers en/of u zelf. Het gedrag wordt verbonden aan bereikte resultaten. Zonder resultaatgericht gedrag ontstaan er geen relevante prestaties. Op basis van het uitgangspunt “sturing van boven, oplossingen van onderen” gaan medewerkers op een andere wijze hun rol vervullen. Ook voor managers betekent dit een fundamenteel andere manier van het invullen van het people- en prestatiemanagement-gedeelte van hun rol. Dus, resultaatgericht managen. Leadership Coaching en Coaching Management bieden hierin ondersteuning.

 

Performance Coaching

De Business Coach van Bureau Klantzicht helpt door scherpe doelstellingen vast te leggen, persoonlijke leerpunten op te stellen als onderdeel van een gericht plan van aanpak. Wij zijn in feite uw “action coach” die uw medewerkers en uw organisatie in beweging zetten op weg naar resultaat. Onze coach ontwikkelt samen met de medewerker of afdeling het resultaat gericht werken op zodanige wijze dat het uiteindelijk tweede natuur wordt. De medewerker levert daardoor meer resultaat en daarmee dus rendement voor de organisatie.

 

Gestructureerd, concreet en resultaatgericht

Coaching trajecten van Bureau Klantzicht worden uitgevoerd aan de hand een gestructureerd en concreet ontwikkelplan op basis van het T-GROW Coaching Model van John Whitmore. T-GROW staat voor: Topic, Goal, Reality, Options en Way Forward (Wrap-up). In gewoon Nederlands: onderwerp, doelstelling, realiteit, opties en acties voor de volgende bijeenkomst. Wilt u weten welke vorm van coaching het beste past bij uw situatie, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.