zelfsturing
FOCUS
FOCUS
van kennis
       x
   = 
:
ervaring
voor elkaar
______________ +
naast elkaar
met elkaar
FOCUS

 

Een winnend team

Als leidinggevende droomt u: het team in een flow, uitstekende motivatie, teamspirit en aansprekende resultaten. Helaas gaat het in de praktijk niet altijd zo. Het werken in teamverband stelt hoge eisen aan de werkwijze en aan de interactievaardigheden van de teamleden én aan die van hun leidinggevende! (Geen nood, voor hem of haar is er Management Coaching). In een groep mensen zitten mensen met een eigen persoonlijkheid, gedrag, normen en waarden, (culturele) achtergrond, opvattingen en ambities. En niet iedereen is van nature een teamplayer. Kortom, een complex geheel. Team Coaching richt zich op het positief beïnvloeden van de interacties binnen het team met als doel dat het team als geheel gemotiveerder en effectiever gaat functioneren.

T.E.A.M. = Together Everybody Achieves More

De coach van Bureau Klantzicht faciliteert en ondersteunt het ontwikkelingsproces van het team. Team Coaching zorgt voor betere onderlinge verhoudingen, samenwerking en aanpak van eventuele belangentegenstellingen.

 

Zelfsturende teams met empowerment

Deze vorm van Training & Coaching zorgt ervoor dat het team meer verantwoordelijkheid neemt, zelfsturing laat zien en meer initiatieven neemt. De coach van Bureau Klantzicht verbindt het team aan de ondernemingsstrategie en zorgt voor een effectieve vertaling naar operationele doelstellingen en resultaten. Het team gaat beter communiceren en functioneren waardoor de resultaatgerichtheid en dus ook het resultaat verbetert. Empowerment, dus.

 

Gestructureerd, concreet en resultaatgericht

Coaching trajecten van Bureau Klantzicht worden uitgevoerd aan de hand een gestructureerd en concreet ontwikkelplan op basis van het T-GROW Coaching Model van John Whitmore. T-GROW staat voor: Topic, Goal, Reality, Options en Way Forward (Wrap-up). In gewoon Nederlands: onderwerp, doelstelling, realiteit, opties en acties voor de volgende bijeenkomst. Wilt u weten welke vorm van coaching het beste past bij uw situatie, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.