businesspower

 

Online Scorecard 3.0

U wilt een online strategie met concrete meetbare doelstellingen. Hiervoor is de Online Scorecard 3.0 ontwikkeld. Dit is een doorontwikkeling van de Balanced Score Card (BSC) van Kaplan en Norton. Met deze methode worden uw online doelstellingen gedefinieerd, gekoppeld aan de online strategie en de resultaten volledig inzichtelijk gemaakt. Met als doel website optimalisatie, rendement op internetinvesteringen te vergroten en doelstellingen te realiseren.

 

Financieel wat is het financieel rendement van de online inspanningen?

 • Meer marge en winst
 • Verbeteren van de budget allocatie
 • Efficiënter omgaan met resources

Klant hoe wordt de dialoog met de klant aangegaan?

 • Meer nieuwe klanten
 • Verhogen klant tevredenheid
 • Verhogen klant retentie

Website draagt de techniek optimaal bij aan engagement en conversie?

 • Integratie met social media
 • Gebruik van laatste technologieën
 • Actueel
 • Expert content

Organisatie hoe kan organisatie optimaal worden ingericht voor online marketing?

 • Organisatie
 • Monitor tools
 • Opleiding medewerkers
 • Social team
 • Gedragsrichtlijnen

 

Online resultaat

Succes van uw Online Marketing en internet strategie wordt bereikt als de bovengenoemde vier perspectieven met elkaar in balans zijn. Voor ieder onderdeel worden concrete en meetbare doelstellingen (KPI’s) vastgesteld. Uitgangspunt zijn webstatistieken (verschillende Business Intelligence tools), die alle gegevens inzichtelijk en analyseerbaar maken waarmee waar nodig bij wordt gestuurd. Via usability onderzoek, advies, tests en conversie optimalisatie, wordt de website steeds effectiever gemaakt. Met als resultaat maximaal online rendement.